Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Warszawa BANK MIŁOSIERDZIA BANK MIŁOSIERDZIA - inwestycja bez ryzyka, 100% Dobra dla Bliźniego!    20 pln zebrano 0% osiągnięto 1 wpłat 17 dni zostało do końca
z potrzebnych (etap lub całość) 10 000 PLN
Chcę udzielić wsparcia Obserwuj
Data końca zbiórki to 31.10.2018.

Opis

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro powstała dnia 18 kwietnia 2007 r. Inspiracją nazwy fundacji stały się słowa św. Alojzego Orione, które brzmią: Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu. Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest wypełnienie duchowego testamentu Patrona św. Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wobec wszystkich.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ramach celów statutowych realizujemy projekty oriońskie, misyjne, humanitarne, indywidualne i ekologiczne.

Pomocą obejmujemy dzieci i młodzież, osoby chore, niepełnosprawne, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem, podopieczni placówek oriońskich.

Pomagamy afrykańskim dzieciom żyjącym w skrajnym ubóstwie, pobawionym dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Współpracujemy z placówkami misyjnymi w Kenii: Kaburugi (od 2007 r.) i Laare (od 2009 r.) i oraz z misją Sióstr Orionistek w Ankazoabo-Sud na Madagaskarze (od 2014 r.). Poprzez projekt adopcji na odległość dajemy dzieciom szansę na lepsze życie (w 2016 r. pomocą objęliśmy już 1300 dzieci). Promujemy i organizujemy wolontariat krajowy i misyjny.

Zarząd Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, zainspirowany słowami Papieża Benedykta XVI zawartymi w Encyklice Caritas In Veritate, w 11-tą rocznicę powołania organizacji, uruchomił nowy projekt BANK MIŁOSIERDZIA. 

Z pewnością jest rzeczą pożyteczną, i w niektórych okolicznościach nieodzowną, 
wdrożyć inicjatywy finansowe, w których dominuje wymiar humanitarny (....)
Mam przede wszystkim na myśli powstanie Banków Miłosierdzia (...)
                                  Papież Benedykt XVI, Encyklika Caritas In Veritate 

Projekt ten choć nazwą odnoszący się do instytucji finansowych, ma z nimi niewiele wspólnego. Zasoby finansowe Banku Miłosierdzia powstają wyłącznie dzięki ofiarności Darczyńców. W centrum naszych działań stawiamy zawsze potrzebującego człowieka, który oczekuje NATYCHMIASTOWEGO wsparcia. Dzieki zasobom Banku Miłosierdzia będziemy w stanie zainterweniować w nagłej potrzebie, wypadku, nieszczęściu naszych Podopiecznych.

Ideą projektu jest, aby Podopieczny otrzymał doraźne wsparcie finansowe, a kiedy jego sytuacja ulegnie poprawie, włączył się w pomoc Fundacji poprzez promocję projektu. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, Podopieczny może stać się Darczyńcą i przyczynić się do wsparcia innych potrzebujących, a tym samym będzie pomnażał ideę czynienia dobra.

Co ciekawe, nasz Patron św. Alojzy Orione już w ubiegłym stuleciu wprowadził w życie projekt banku miłosierdzia, choć nie używano wówczas takiej nazwy. Ten wspaniały ksiądz pomimo wielu przeciwności zaufał bezgranicznie Opatrzności Bożej. Dlatego też swoje Zgromadzenie nazwał Małym Dziełem Boskiej Opatrzności. Jak to możliwe, że Ksiądz Orione zakładał cottolenga, sierocińce, szkoły, instytuty nie mając zupełnie pieniędzy? Odpowiedź jest prosta. Jego wiara, odwaga i pełne zaufanie Opatrzności Bożej sprawiały, że pomimo zerowego budżetu zawsze znajdowała się dokładnie taka suma pieniędzy, jaka była potrzebna do realizacji przedsięwzięcia.

W odpowiednim momencie znajdowali się Dobrodzieje, którzy otwierali swoje serca dla Małego Dzieła i jego Podopiecznych. Ksiądz Orione gorąco modlił się za Dobrodziejów i zwracał się do nich słowami: „Wy jesteście moim bankiem”.

Dziś tymi słowami zwracamy się do Was drodzy Darczyńcy, bo to Wy jesteście naszym Bankiem. To dzięki Wam możemy pomagać osobom najbardziej potrzebującym i udzielać im natychmiastowego doraźnego wsparcia.

Czyńmy Dobro, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!

Wiecej o projekcie www.czynmydobro.pl

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
Wpisz jaką kwotę chcesz przekazać: