Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Tokarnia Katecheza Dobrego Pasterza - przygotowanie i wydanie książki Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu i wydaniu książki-podręcznika Katecheza Dobrego Pasterza w wersji polskiej. 0 pln zebrano 0% osiągnięto 0 wpłat 27 dni zostało do końca
z potrzebnych (etap lub całość) 20 000 PLN
Chcę udzielić wsparcia Obserwuj
Data końca zbiórki to 15.02.2019.

Opis

Katecheza Dobrego Pasterza jest cyklem katechez opracowanych dla dzieci w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia. Powstała w Rzymie w latach 50-tych ubiegłego stulecia a obecnie znana jest na wszystkich kontynentach. Do Polski dotarła po 1989 r. wraz z otwarciem kilku placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych metodą M. Montessori.

Wychowanie religijne metodą Katechezy Dobrego Pasterza prowadzone jest w kilku ośrodkach w Polsce, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i w wielu innych miejscowościach.

www.katechezadobregopasterza.pl

Od kilku lat Tatiana Jaroszyńska prowadzi takie katechezy w Katolickiej Szkole Montessori w Krakowie (ul. Pawlickiego 1). Prowadzi również kursy formacyjne dla katechetów i wychowawców. Niestety obecnie nie ma na polskim rynku książki,,która wyjaśniałaby podstawy teoretyczne tej metody.

P. Tatiana wraz z Fundacją Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” chce wydać polską wersję najwżniejszego dzieła autorki tej metody, Sofii Cavalletti „Potencjał Duchowy Dziecka od 3 do 6 lat”.

 

Projekty

 

Pomocą w tworzeniu podstaw metodycznych Katechezy Dobrego Pasterza była zmiana w podejściu do wychowania realizowana od roku 1907 w Rzymie przez Marię Montessori oraz osobiste doświadczenie w pracy tą metodą przez Sofię Cavalletti i Giannę Gobbi. Otwartość na odmienne potrzeby religijnedziecka, a także posoborowa reforma liturgiczna doprowadziły do
opracowania omawianego programu i metody wychowania religijnego.

Ksiązka zawiera opis doświadczeń z pracy z dziecmi metodą Katechezy Dobrego Pasterza, doświadczeń kilku dekad z różnych zakątków świata. Na podstawie tych doświadczeń autorka zakreśla obraz duchowości dziecka. Ta duchowość ma swoje podobieństwa do duchowości patrystycznej (Ojców Koscioła). To odkrycie pokazuje nam, na jaką głębię duchową mogą nas prowadzić dzieci. Wszytko w myśl ewangelicznej „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Mt 18,3)

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
Wpisz jaką kwotę chcesz przekazać: