Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Województwo dolnośląskie / Oleśnica Stworzenie świetlicy/kawiarenki Bezpieczny Port. Pomóż potrzebującym razem z nami. Celem jest miejsce dla osób: bezdomnych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, starszych, cierpiących na depresje, samotnych.
Środki są nam potrzebne do przygotowania pomieszczenia, zakupu wyposażenia, finansowania zajęć.
12 pln zebrano 0% osiągnięto 2 wpłat 135 dni zostało do końca
z potrzebnych 10 000 PLN
Chcę udzielić wsparcia Obserwuj
Data końca zbiórki to 04.04.2018.

Opis

Stworzenie kawiarenki „Bezpieczny Port”

Stworzenie kawiarenki „Bezpieczny Port” w ramach tzw; punku konsultacyjnego, skierowanego dla osób
bezdomnych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dla osób starszych, cierpiących na depresje, dla
osób samotnych. Miejsce, w którym każdy może odnaleźć własne poczucie bezpieczeństwa, komfort
psychiczny. Miejsce, aby spokojnie ze sobą porozmawiać w formie grupy wsparcia lub indywidualnie,
napić się herbaty, kawy, poczytać dobrą lekturę. Oferowana forma pomocy to wykorzystanie elementów;
biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz dla zainteresowanych grupa rozwoju duchowego oparta na
wartościach chrześcijańskich.
Kawiarenka „Bezpieczny Port” ma na celu;
1. Promocji wolontariatu na rzecz osób chorych i seniorów oraz przybliżenie działalności
stowarzyszenia Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej
2. Indywidualne poradnictwo w zakresie rozwoju życia duchowego i pomocy terapeutycznej.
(Osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, bezdomne, seniorzy)
3. Organizowanie prelekcji (m.in. z komunikacji interpersonalnej z pacjentem, wybrane zagadnienia
w procesie pielęgnacyjnym w domu chorego, pogadanki dla rodzin osób chorych, opiekunów osób
starszych, warsztaty dla wolontariuszy)

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
Wpisz jaką kwotę chcesz przekazać: